Jaki jest typ danych w C ++

Jaki jest typ danych w C ++
W programowaniu mamy koncepcję typów danych, która ułatwia nas do klasyfikowania różnego rodzaju danych do przechowywania w pamięci. W C ++ mamy wiele typów danych, takich jak liczba całkowita, float, boolean i podwójna. W tym samouczku pokazuje i zapoznasz się z typami danych znaków w programowaniu C ++ i pokaże niektóre przykłady programu.

Jaki jest typ danych char w c++

Char jest nazywany typem danych C ++ i przy użyciu zwęglać Słowo kluczowe, możemy łatwo zadeklarować zmienne typu znakowego w programowaniu C ++. zwęglać Typ danych zawiera tylko jeden znak na raz.

Składnia typu danych Char w C++

Składnia typu danych char w C ++ to:

Char Varible_name = 'Character_value';

Typ danych znaków można również wykorzystać do przechowywania wartości liczb całkowitych oprócz jednego znaku. Wynika to z faktu, że każdy znak w tabeli ASCII jest reprezentowany przez wartość liczb całkowitą, a każdemu znakowi przypisuje się odrębną wartość całkowitą.

char var_name = 'ascii-code';

Na przykład kod ASCII dla postaci 'B' Jest 66, Zmienna Char pomaga pokazać wartość ASCII alfabetu:

char ch = „b”;

Aby przeczytać więcej o tabelach ASCII i kodach ASCII tutaj.

Rozmiar typu danych w pamięci

Zmienna typu danych postaci zawiera rozmiar tylko 1 bajt w pamięci.

Przykład 1: Zastosowanie zmiennych typu char w C++

Zobaczmy bardzo prosty przykład programu C ++ zmiennej typu postaci:

#włączać
int main ()
char ch = „b”;
STD :: Cout << "The character is: " << ch << std::endl;
powrót 0;

W tym kodzie wykonywanie rozpoczyna się od głównej funkcji, która ma inicjalizację zmiennej typu znakowego wymienionego Ch z wartością postaci B. Następnie za pomocą Cout wydrukował tę zmienną znaków.

Wyjście

Przykład 2: Drukuj znak ASCII zmiennych typu char w C++

Poniżej znajduje się program, który ma wartość w zmiennej typu znaku i pokazuje odpowiedni charakter ASCII.

#włączać
za pomocą przestrzeni nazw Std;
int main ()
char ch = 65;
Cout << "The Character of ASCII value is = " << ch << endl;
powrót 0;

W tym kodzie główna funkcja ma zmienną postaci postaci jako Ch z zainicjowaną wartością 65. 65 to kod ASCII litery A, więc wyjście wydrukuje.

Wyjście

Przykład 3: Wydrukuj kody ASCII zmiennych typu charytatycznego w C++

Ten przykład drukuje wartość liczb całkowitą (liczba ASCII) alfabetu podanego w zmiennej typu znaku:

#włączać
za pomocą przestrzeni nazw Std;
int main ()
char ch = „h”;
char cH1 = „h”;
Cout << "ASCII value of Character h = " << int(ch) << endl;
Cout << "ASCII value of Character H = " << int(ch1) << endl;
powrót 0;

W powyższej funkcji głównej zainicjujemy dwie zmienne typu znaku CH i CH1 z odpowiednimi wartościami jako pojedynczy znak z pojedynczymi cytatami, takimi jak H i H. Następnie użycie Cout pokazał wartość liczb całkowitą tych zmiennych postaci z typem danych liczb całkowitych.

A kody kapitałowe i małe litery ASCII są różne.

Wniosek

Typ danych char jest ważnym elementem w C ++, który służy do reprezentacji danych i manipulacji danych, wejściowych lub wyjść, obsługi pamięci i innych zastosowań. Jest to podstawowy typ danych, który jest stosowany w różnych sytuacjach. Ten zapis wyjaśnił użycie typu danych char w C ++ z różnymi przykładami.