System systemu Windows

Menedżer pakietu Windows lub Wining to potężne narzędzie do instalowania i zarządzania pakietami opr...
Wersja „pro” jest przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników i ma więcej narzędzi administracyjny...
Zdalny pulpit można włączyć na komputerze, aby połączyć się z systemem zdalnym z Ustawienia-> System...
„IPv6” można wyłączyć przy użyciu kilku metod. Metody te obejmują wyłączenie IPv6 za pośrednictwem G...
Aby naprawić problem myszy USB i klawiatury, sprawdź awarię sprzętu, wyłącz egzekwowanie podpisu ste...
Aby pobrać sterownik Logitech, otwórz oficjalną stronę Logitech i wyszukaj model kamery internetowej...
Aby wyświetlić certyfikaty cyfrowe, otwórz narzędzie do menedżera certyfikatów i wyświetl certyfikat...
Aby naprawić słuchawki, które nie pojawiają się w problemie odtwarzania, wyświetlaj i włącz słuchawk...
Aby automatycznie aktualizować sterowniki, kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik i naciśnij opc...
Firewall w systemie Windows Defender można wyłączyć za pomocą aplikacji „Windows Security”, „Firewal...
Ponownie zainstaluj sterownik myszy, instalując go automatycznie lub ręcznie. Aby zainstalować ręczn...
Aby wyłączyć brokera wykonawczego, skorzystaj z edytora rejestru lub aplikacji Menedżera zadań. W me...