Zofia Góra, artykuły

Pandy to biblioteka Python, a lateks to wysokiej jakości system przygotowania. Aby przekonwertować p...
„OS.ścieżka.Metoda expanduser () ”pozwala nam łatwo rozszerzyć ścieżki, które zaczynają się od„ ~ ”l...
W Pythonie moduł „stringio” służy do manipulowania ciągami tak, jakby były plikami. Ten moduł zapewn...
AWS
AWS Elastic Beanstalk, CodePipeline, Summit Code, kompilacja kodu, wdrażanie kodu, CloudFormation i ...
SQL*Plus to narzędzie wiersza polecenia do interakcji z bazami danych Oracle. Służy do tworzenia SQL...
Minimalne specyfikacje systemowe dla Oracle Linux zależą od konkretnej wersji 9/8/7 i użycie systemu...
Aby zainstalować Docker za pośrednictwem terminalu Ubuntu, użyj „sudo apt instal instal Docker.polec...
CMDLET „Zmień nazwę” w PowerShell zmienia nazwę przedmiotu. Może zmieniać nazwę wielu elementów jedn...
AWS
Organizacje AWS mogą zarządzać wieloma kontami w chmurze, aby pomóc firmom szybko się skalować i pot...
Aby zabić kontenera Dockera, najpierw wybierz konkretny kontener, który należy zabić. Następnie uruc...
Aby zalogować się do Dockera za pomocą wiersza polecenia, użyj polecenia „Login Docker” lub „Docker ...
AWS
Instancja to maszyna wirtualna znajdująca się w chmurze, która może kosztować jej użycie. Usługa EC2...