Jak użyć polecenia „kopiowanie dokera” do przesyłania pliku z kontenera Docker na komputer hosta?

Jak użyć polecenia „kopiowanie dokera” do przesyłania pliku z kontenera Docker na komputer hosta?
Kontenery Docker to lekkie i odizolowane środowiska, które wykonują aplikację za pomocą obrazu Dockera. Pliki w kontenerze Docker są przechowywane w warstwowym systemie plików, który składa się z warstw tylko odczytu z obrazu. Podczas pracy nad Dockerem użytkownicy mogą potrzebować przekazania konkretnego pliku kontenera na komputację hosta z różnych powodów, takich jak udostępnianie go innym członkom zespołu, tworzenie kopii zapasowych danych, debugowanie itp.

W tym artykule wyjaśniono procedurę krok po kroku w celu przeniesienia pliku z kontenera Docker na lokalny komputer hosta.

Jak używać polecenia „kopiowanie dokera” do przesyłania określonego pliku z kontenera Docker na lokalny komputer hosta?

Aby przenieść określony plik z kontenera Docker do lokalnego systemu hosta, wypróbuj poniżej notowane kroki:

  • Wymień wszystkie kontenery Docker.
  • Wybierz konkretny pojemnik.
  • Przenieś żądany plik z kontenera do lokalnego komputera hosta za pomocą „Docker CP: " Komenda.
  • Sprawdź przeniesiony plik.

Krok 1: Wyświetl wszystkie istniejące pojemniki
Najpierw wymień wszystkie dostępne kontenery i wybierz konkretny kontener, aby skopiować jego plik:

Docker PS -A

Wyjście wyświetlało wszystkie kontenery. Wybieramy pojemnik „HTML-Cont”, aby uzyskać dalsze kroki.

Krok 2: Przenieś plik z kontenera Docker na komputer hosta
Aby przenieść plik z kontenera Docker na komputer hosta, użyj „Docker CP: " Komenda:

Docker CP HTML-Cont:/usr/sharge/nginx/html/indeks.html c: \ Docker \ html

Tutaj:

  • "HTML-Cont”To nazwa kontenera.
  • "/usr/share/nginx/html/indeks.html”To ścieżka pliku kontenera.
  • "C: \ Docker \ Html”Jest ścieżką katalogu na komputerze hosta:

To polecenie skopiowało „indeks.html”Plik z kontenera i przeniesiony do komputera hosta.

Krok 3: Sprawdź przeniesiony plik
Przekieruj do katalogu maszyny hosta, aby sprawdzić, czy żądany plik został do niego przeniesiony, czy nie:

CD C: \ Docker \ Html

Następnie wyświetl zawartość katalogu maszyny hosta za pomocą podanego polecenia:

LS

Wyjście wskazuje, że „indeks.html„Plik został pomyślnie przeniesiony z kontenera Docker na komputer hosta.

Alternatywnie, użytkownicy mogą również przejść do żądanego katalogu na PC, aby wyświetlić przeniesiony plik:

Z powodzeniem przeniosliśmy „indeks.html”Plik z kontenera Docker do komputera hosta za pomocą polecenia„ Docker CP ”.

Wniosek

Aby przenieść żądany plik z konkretnego kontenera Docker do lokalnego systemu hosta, najpierw wybierz żądany kontener Docker, aby skopiować jego plik. Następnie uruchom „Docker CP: ”Polecenie do przeniesienia żądanego pliku z kontenera na komputer hosta. Na koniec przekieruj do katalogu maszyny hosta i wyświetl jego treść w celu weryfikacji. W tym artykule wyjaśniono metodę przeniesienia pliku z kontenera Docker na lokalny komputer hosta.