Jakie są typy danych w Golang

Jakie są typy danych w Golang
W programowaniu typ danych jest kategoryzacją, która określa rodzaj wartości utrzymywanej przez zmienną i operacje, które można na nią wykonać bez generowania błędów. W Golang mamy różne typy danych, takie jak liczby całkowite, liczby rzeczywiste, znaki lub struny i boolean, z których każdy pozwala na określone operacje matematyczne, relacyjne lub logiczne. W tym artykule szczegółowo opisano typy danych Golang.

Spis treści

 • Jakie są typy danych w Golang?
 • Podstawowe typy danych w Golang
 • 1. Numeryczne typy danych
 • 1.1. Typ danych liczb całkowitych
 • 1.2. Typ danych zmiennoprzecinkowy
 • 2. Boolean Typ danych
 • 3. String Typ danych
 • Wniosek

Jakie są typy danych w Golang

Język programowania Go jest statycznie wpisany i wymaga, aby użytkownik określił typ danych dla zdefiniowanych zmiennych i wartości. Typy danych odnoszą się do kategorii danych, które można wykorzystać w programie. Konieczne jest użycie prawidłowego typu danych w programie, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie kodu i uniknąć błędów. Teraz omówimy różne typy danych w Golang i ich zastosowania.

Podstawowe typy danych w Golang

Golang ma trzy podstawowe typy danych:

 • Numeryczne
 • Boolean
 • Strunowy

Numeryczne typy danych

W Golang obecne są dwa typy danych numerycznych:

 • Liczba całkowita
 • Punkt zmiennoprzecinkowy

1. Typ danych liczb całkowitych

Liczby całkowite w Golang odnoszą się do liczb całkowitych, które mogą być pozytywne lub ujemne i nie mają punktu dziesiętnego. Rozmiar liczb całkowitych w Golang może wahać się od 8 bitów do 16 bitów do 32 bitów i 64 bitów. Wśród typów liczb całkowitych w Golang, INT64 jest najczęstszy i reprezentuje 64-bitową liczbę całkowitą.

Różnica między tymi typami danych to liczba bitów, których używają do przechowywania wartości, co określa zakres wartości, które można przechowywać. W Golang typ danych INT8 może przechowywać wartości w zakresie -128 do 127, podczas gdy INT64 może przechowywać wartości między -9223372036854775808 i 9223372036854775807.

Oto przykładowy kod, który deklaruje zmienną typu danych INT i przypisuje jej wartość:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
var x int = 10
fmt.Println („zmienna x int value =”, x)

Wyjście tego kodu będzie:

2. Typ danych zmiennoprzecinkowy

Liczby zmiennoprzecinkowe to liczby z punktem dziesiętnym. W Go są dwa różne typy danych Float: float32 I float64. Float64 jest najczęściej używanym typem liczby zmiennoprzecinkowych w Golang. Różnica między tymi typami danych to precyzja liczby, którą mogą przechowywać.

Na przykład, Float32 może przechowywać liczbę o precyzji około 7 miejsc po przecinku, podczas gdy float64 może przechowywać liczbę z precyzją około 15 miejsc po przecinku.

Oto przykładowy kod, który deklaruje zmienną typu danych zmiennoprzecinkowego i przypisuje jej wartość:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
var x float64 = 10.5
fmt.Println („zmienna x float value =”, x)

Wyjście tego kodu będzie:

Boolean Typ danych

W Golang typ danych logicznych reprezentuje wartości prawdy, które mogą być prawdziwe lub fałszywe. 'Bool'jest słowem kluczowym dla boolowskich typów danych w Golang.

Oto przykładowy kod, który deklaruje zmienną typu danych logicznych i przypisuje jej wartość:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
var x bool = true
fmt.Println („zmienna x wartość boolean =”, x)

Wyjście tego kodu będzie:

String Typ danych

W Golang typ danych String jest używany do przedstawienia serii lub sekwencji znaków. W Go Strings są reprezentowane za pomocą podwójnych cytatów („”). Aby uzyskać długość ciągu w Golang, możemy użyć Len (Str) funkcjonować.

Oto przykładowy kod, który deklaruje zmienną typu danych ciągu i przypisuje jej wartość:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
var x string = "Hello, świat!"
fmt.Println („zmienna x ciąg is =”, x)

Wyjście tego kodu będzie:

Wniosek

W tym artykule omówiliśmy różne typy danych w Golang, w tym podstawowe typy danych, takie jak numeryczne, boolean i string. Korzystając z prawidłowego typu danych, możemy zapewnić właściwe wykonanie kodu i poprawić wydajność programów. Aby uzyskać szczegółowy opis wszystkich typów danych Golang, przeczytaj artykuł.