Pandy na lateks

Pandy na lateks

Python to przyjazny dla użytkownika język programowania, który jest używany do wielu ogólnych celów, takich jak narzędzia do manipulacji, analiza danych i wiele innych. Nie został zaprojektowany do projektowania graficznego ani analizy statystycznej. Jednak był najczęściej używany podczas analizy danych, obliczania statystyk i wielu innych. Python oferuje różne rodzaje pakietów/bibliotek dla każdego przypadku użycia.

Wyniki z tego przewodnika to:

    • Co to jest biblioteka pandas w Python?
    • Co to jest dokument lateksowy i lateksowy w Python?
    • Jak przekonwertować pankazę danych pandas na lateks w Python?

Co to jest „pandy” w Pythonie?

„„Pandy”To biblioteka Pythona, która zapewnia wydajnie ekspresyjne struktury danych. Jest przeznaczony do pracy z „oznaczone”Dane, uczenie maszynowe i analiza danych. Jest również zbudowany na innym pakiecie o nazwie „Numpy„To daje wsparcie dla tablic wielowymiarowych.

Co to jest dokument lateksowy i lateksowy w Python?

„„Lateks”To wysokiej jakości system przygotowywania dokumentów, który jest wykorzystywany do generowania dokumentów za pomocą zwykłego tekstu i zaprojektowany z znaczników znaczników tak samo jak HTML lub CSS. Mówiąc dokładniej do projektowania dokumentów technicznych, naukowych i akademickich, takich jak dokumenty konferencyjne lub czasopisma. Ponadto jest to bezpłatnie dostępne oprogramowanie dla wszystkich rodzajów systemów operacyjnych, takich jak Mac OS, Windows, Linux i wiele innych. Podobnie „„ „Lateks„Dokument to słowny dokument tekstowy.

Jak zmienić panel pandas na lateks w Python?

Aby przekonwertować Pandy DataFrame na lateks w Python, najpierw zaimportuj „Pandy”Moduł:

importować pandy jako PD


Następnie utwórz ramkę danych zawierających nazwiska pracowników i ich odpowiednie nazwy użytkowników:

DataFrame = PD.DataFrame („name”: [„nazwa użytkownika”],
„Maria”: [„Mari_4222”],
„Roshan”: ['2016_ros'],
„Rasti”: ['rs_0422'])


Teraz zadzwoń do „to_latex ()”Funkcja w„ „wydrukować" oświadczenie:

Drukuj (DataFrame.to_latex (index = true, multirow = true))


Można zauważyć, że dostarczona pandaS -Rrame została pomyślnie przekonwertowana na lateks:


Otóż ​​to! Zapewniliśmy najłatwiejszy sposób przekształcenia pand na lateks w Pythonie.

Wniosek

„„Pandy”To biblioteka Python z otwartym poziomem, która jest przeznaczona do pracy z„ z ”oznaczone" dane. Podobnie, "Lateks”To wysokiej jakości system przygotowywania dokumentów. Aby przekonwertować ramkę danych pandas na lateks w Python, „to_latex ()„Można użyć funkcji. Ten przewodnik zilustrował sposób przekształcania pandy na lateks w Pythonie.