Jak przekonwertować mapę na ciąg w Javie?

Jak przekonwertować mapę na ciąg w Javie?
W Javie mapa jest zestawem par kluczowych, posiadających unikalny klucz, który jest odwzorowany na określoną wartość. Czasami konieczne jest przekształcenie mapy na reprezentację łańcucha z różnych powodów, takich jak serializacja, przechowywanie lub komunikacja. Celem tej konwersji jest często wyświetlanie lub przesyłanie zawartości mapy jako pojedynczy ciąg tekstowy.

Oto kilka praktyk konwersji mapy do ciągu w Javie:

  • Za pomocą metody TOSTRING ()
  • Za pomocą StringBuilder i mapa.Foreach () Metody

Za pomocą metody TOSTRING ()

Metoda toString () interfejsu mapy zapewnia prosty sposób wykonania konwersji mapy do ciągu. Ciąg ma przecinek, który jest oddzieloną listą par kluczowych owiniętej przez kręcone aparaty ortodontyczne. Ta metoda podaje ciąg, który reprezentuje obiekt mapy.

Weźmy przykład, który reprezentuje sposób konwersji mapy na ciąg w Javie:

Importuj Java.Util.Hashmap;
Importuj Java.Util.Mapa;
Klasa publiczna maptostringexample
public static void main (string [] args)
Mapa mapa = new HashMap ();
mapa.Put („Apple”, 1);
mapa.Put („banan”, 2);
mapa.Put („Orange”, 3);
String MapAsstring = mapa.ToString ();
System.na zewnątrz.println (MapAsstring);

Opis kodu podano poniżej:

  • W tym przykładzie utwórz obiekt mapy o nazwie „mapa”I dodaj do niego kilka par kluczowych.
  • Następnie wywołaj metodę ToString () na obiekcie mapy i przypisz wynikowy ciąg do nazwy zmiennej Mapasstring.
  • Na koniec wydrukuj „Mapasstring„Zmienna do konsoli, która wyświetla reprezentację ciągu obiektu mapy.

Wyjście

Wyjście powyższego kodu pokazuje ciąg, który reprezentuje obiekt mapy.

Zauważ, że kolejność elementów w ciągu może nie być taka sama jak kolejność, w jakiej zostały dodane do obiektu mapy.

Za pomocą StringBuilder i mapa.Foreach () Metody

Ta metoda tworzy obiekt StringBuilder i dołącza każdą parę wartości kluczowej na mapie. Kod jest wspomniany poniżej:

Importuj Java.Util.Hashmap;
Importuj Java.Util.Mapa;
Klasa publiczna maptostringexample
public static void main (string [] args)
Mapa mapa = new HashMap ();
mapa.put („key1”, „value1”);
mapa.put („key2”, „value2”);
StringBuilder sb = nowy StringBuilder ();
sb.dodać("");
mapa.foreach ((klucz, wartość) ->
sb.Dodatek (klucz).append („=”).Dodatek (wartość).append (",");
);
sb.długość set (sb.długość () - 2);
sb.dodać("");
String Result = SB.ToString ();
System.na zewnątrz.println (wynik);

Wyjaśnienie powyższego kodu jest zaciągnięte poniżej:

  • Najpierw stwórz „StringBuilder”Obiekt i dołącz każdą parę wartości kluczowej na mapie.
  • Potem dla każdego() Metoda jest używana do iteracji mapy i dołączania każdej pary wartości kluczowej do StringBuilder.
  • Wreszcie, StringBuilder jest konwertowany na ciąg za pomocą metody ToString ().

Wyjście pokazuje, że StringBuilder jest przekształcany w ciąg metodą ToString ().

Wniosek

Aby przekonwertować obiekt mapy na reprezentację ciągów w Javie, użyj „StringBuilder”, aby zgromadzić ciąg. Następnie iteruj wpisy na mapie i dołącz każdą parę wartości kluczowej do StringBuilder z pożądanym formatowaniem. Na koniec wywołaj metodę ToString () na StringBuilder, aby przekonwertować ją na obiekt.

W tym artykule wyjaśniono konwersję mapy na ciąg w Javie.