PowerShell

„Dopasowanie”, „równość” i „powstrzymanie” to różne typy operatorów porównawczych używanych do porów...
CMDLET „GET-LOACATION” jest odpowiedzialny za pobranie lokalizacji określonego pliku lub folderu. Mo...
CMDLET „Get-Service” w PowerShell otrzymuje listę usług działających w systemie Windows. Otrzymuje l...
CMDLET „Get-AdprincipalGroupMership” służy do uzyskania grup Active Directory, które mają określonyc...
CMDLET „Move-Item” przesuwa pliki lub foldery z jednego miejsca do drugiego. Ponadto przenosi przedm...
CMDLET „Output” służy do pisania obiektów do rurociągu. Przede wszystkim uważa się go za polecenie „...
Aby uruchomić PowerShell, najpierw przejdź do „Menu Start” i wpisz „PowerShell” w polu wyszukiwania,...
CMDLET „Zmień nazwę” w PowerShell zmienia nazwę przedmiotu. Może zmieniać nazwę wielu elementów jedn...
CMDLET „SET-VARIAble” ustawia lub zmienia wartość istniejącej zmiennej. Ponadto, jeśli wymagana zmie...
CMDLET „SORT-OBject” jest odpowiedzialny za sortowanie obiektów na podstawie ich właściwości. Może s...
CMDLET „Add-Computer” dodaje komputer lokalny do domeny. Jeśli komputer zostanie dodany do domeny be...
CMDLET „Process” w PowerShell otrzymuje proces działający zarówno na komputerach zdalnych, jak i lok...