Co to jest polecenie zmiany nazwy w PowerShell?

Co to jest polecenie zmiany nazwy w PowerShell?
Cmdlet „Zmień nazwę”Jest wykorzystywany do zmiany nazwy elementów w przestrzeni nazw dostawcy PowerShell. Może zmienić nazwę zarówno indywidualnych, jak i wielu elementów jednocześnie. Jednak zmiana nazwy elementów nie wpływa na dane w pliku lub folderze. CMDLET „Zmień nazwę-element” nie pomaga podczas przenoszenia przedmiotów. Dodatkowo „„Item ruchu„CMDLET jest używany do przenoszenia przedmiotów.

W tym artykule omówimy „Zmień nazwę„CMDLET szczegółowo.

Co to jest polecenie zmiany nazwy w PowerShell?

„„Zmień nazwę„CMDLET w PowerShell jest odpowiedzialny za zmianę nazwy elementów, w tym pliki lub folderów. Przejrzyjmy szczegółowe zrozumienie podanej cmdlet za pomocą podanych przykładów.

Przykład 1: Użyj cmdlet „Zmień nazwy”, aby zmienić nazwę pliku
Aby zmienić nazwę pliku w PowerShell, wykonaj cmdlet „Zmień nazwę”:

Zmień nazwy -Item -path "C: \ Docs \ Plik.txt "-NewName" New_file.tekst"

Zgodnie z powyższym poleceniem:

  • Najpierw napisz „Zmień nazwę„CMDLET, wraz z„-Ścieżka„Parametr o przypisaniu lokalizacji pliku.
  • Następnie określ „-Nowe imie”CMDLET i przypisz nową nazwę pliku:

Przykład 2: Użyj cmdlet „Zmień nazwy”, aby zmienić nazwę folderu
Do zmiany nazwy folderu można również użyć cmdlet „Zmień nazwę” można również użyć do zmiany nazwy:

Zmień nazwę-Item C: \ Docs \ Nowy nowy_folder

W wyżej wymieniony kod:

  • Najpierw dodaj „Zmień nazwę”Cmdlet.
  • Następnie określ lokalizację folderu, która należy zmienić nazwę, a następnie umieść nową nazwę folderu wraz z nią:

Przykład 3: Zmień rozszerzenia pliku za pomocą cmdlet „Zmień nazwy”
„„Zmień nazwę„Polecenie może być również używane do zmiany rozszerzenia pliku. Na przykład zmienimy „.tekst„Rozszerzenie do„.CSV”:

Get-childitem c: \ Docs \*.txt | Zmień nazwę -Item -NewName $ _.Nazwa -replace ".tekst", ".CSV "

Zgodnie z powyższym poleceniem:

  • Najpierw napisz „Get-ChildItem”CMDLET wraz z podaną ścieżką o wieloznacznej karcie”*”I„ „.tekst”Rozszerzenie, aby wybrać wszystkie pliki tekstowe.
  • Następnie dodaj „|„Rurociąg i wspomina o„Zmień nazwę”CMDLET wraz z„-Nowe imie”Parametr i określ poniżej, aby zmienić rozszerzenie wszystkich plików z„.tekst" Do ".CSV”:

Teraz sprawdź zmianę rozszerzeń pliku, wykonując „Lokalizacja”CMDLET wzdłuż ścieżki folderu:

Get-childitem c: \ Docs \

To wszystko! Krótko opisaliśmy polecenie „Zmień nazwę” w PowerShell

Wniosek

Cmdlet „Zmień nazwę”Służy do zmiany nazwy elementów w PowerShell. Ponadto może zmieniać nazwę wielu elementów jednocześnie bez wpływu na dane plików lub folderów. Ten zapis opracował szczegółowo CMDLET „Zmień nazwę”.