Git

Git
Aby wygenerować plik git za pomocą terminalu, można użyć polecenia „dotyk”. Możesz dodać nazwę pliku...
Git
Działanie GIT polega na „obszarze roboczym” do dodawania zmian, „indeksu inscenizacji” do śledzenia ...
Git
Aby utworzyć repozytorium GIT dla lokalnych projektów, przejdź do katalogu głównego GIT i wymień wsz...
Git
Aby zmienić nazwę pliku w GIT, najpierw przejdź do katalogu głównego i wymienić jego zawartość. Nast...
Git
Aby przepisać historię zatwierdzenia, polecenie „Git Commit” można użyć z opcją „--amend -m” i „”....
Git
Aby wymusić git kasy, przejdź do repozytorium głównego git> ls> start> git dodaj> git status> i git ...
Git
Komenda „Git Stash” służy do tymczasowego zapisywania niezaangażowanych zmian, które użytkownicy wpr...
Git
Polecenie „Git Add” służy do śledzenia pojedynczego pliku, a „Git dodaj .”Polecenie jest używane do ...
Git
Aby pokazać, co zrobił konkretny zatwierdzenie, najpierw skopiuj pożądany identyfikator zatwierdzeni...
Git
Komenda „Git Revert” służy do usuwania zmian w celu zatwierdzenia historii, przyjmując pożądany iden...
Git
Komenda „Git Restore” służy do odrzucania najnowszych zaangażowanych zmian i usunięcia śledzonych zm...
Git
Polecenie „Git Log” służy do wymienienia dzienników zatwierdzenia za pomocą wielu opcji, takich jak ...