Jak wymusić git kas?

Jak wymusić git kas?

Czasami użytkownicy pracują jednocześnie nad wieloma projektami w Git i muszą często przełączać się między gałęziami. Przed przejściem z jednej gałęzi na drugą są zobowiązane do oszczędzania zmian za każdym razem. Chcą jednak zmienić gałęzie bez zapisywania zmian w repozytorium. Aby to zrobić, „Git Checkout„Komenda może być używana wraz z„-F" Lub "-F”Opcje.

Ten post będzie pokazał metodę wymuszenia kasy git.

Jak wymusić git kas?

Aby wymusić kasę git, wykonaj poniższe kroki:

  • Przejdź do repozytorium głównego GIT.
  • Sprawdź wszystkie poprzednie dane, uruchamiając „LS" Komenda.
  • Wykonaj „początek„Polecenie, aby uruchomić plik.
  • Przesuń zmodyfikowany plik do obszaru śledzenia GIT.
  • Użyj "status git„Polecenie, aby wyświetlić bieżący stan repozytorium roboczego GIT.
  • Używać "-F" Lub "-F" razem z "git wymeldować się„Polecenie do przełączania gałęzi.

Krok 1: Przejdź do katalogu głównego git

Najpierw uruchom „płyta CD”Polecaj i przejdź do katalogu głównego Git:

CD "C: \ Users \ User \ Git \ Demo1"

Krok 2: Wymień wszystkie treści

Wymień całą dostępną zawartość katalogu GIT za pomocą „LS" Komenda:

LS

Można zauważyć, że treść została pomyślnie wymieniona:

Krok 3: Zaktualizuj plik

Wykonaj „początek”Polecenie wraz z nazwą pliku i otwórz go do modyfikacji:

Rozpocznij myfile.tekst

Po wykonaniu powyższego polecenia wprowadź żądane dane w pliku i zapisz je:

Krok 4: Dodaj plik

Aby zapisać zmodyfikowany plik w repozytorium GIT, uruchom „Git dodaj" Komenda:

Git Dodaj myfile.tekst

Krok 5: Sprawdź status

Użyj „status git„Polecenie do przeglądania bieżącego statusu katalogu roboczego:

status git

Poniżej podawane wyjście stwierdzono, że „mój plik.tekst”Został pomyślnie zmodyfikowany i umieszczony w obszarze roboczym:

Krok 6: Wymień wszystkie oddziały

Wykonać "GIT Branch„Aby wymienić lokalne oddziały:

GIT Branch

Zgodnie z pod względem danych wyjściowych „„gospodarz”Jest obecną gałęzią roboczą i chce przejść do„funkcja" oddział:

Krok 7: Force Git Checkout

Aby sprawdzić mocno z jednej gałęzi do drugiej, uruchom „Git Checkout”Polecenie wraz z„-F" Lub "-siła„Nazwa opcji i gałęzi:

Funkcja git kasu -f

Jak widać, pomyślnie przełączyliśmy się z „gospodarz”Oddział do„funkcja" oddział:

To wszystko! Nauczyłeś się metody mocnej kasy w git.

Wniosek

Aby wymusić kasę GIT, najpierw przejdź do repozytorium głównego GIT i sprawdź wszystkie dostępne dane, wykonując „LS" Komenda. Ponadto zmodyfikuj plik i wstaw zaktualizowany plik do repozytorium za pomocą „Git dodaj" Komenda. Następnie sprawdź aktualny status repozytorium i użyj „Git Checkout„Polecenie z„-F" Lub "-siła„Opcja do przełączania między gałęziami. Ten blog opisał procedurę wymuszania kasy git.