Ubuntu

Samouczek o tym, jak zainstalować CUDA na Ubuntu 22.04 LTS z oficjalnego repozytorium pakietów Ubunt...
Praktyczny samouczek na temat instalacji programu FBGRAB i jak robić zrzuty ekranu interfejsu logowa...
Samouczek na temat różnych metod instalowania i używania ręcznego hamulca na Ubuntu 22.04 Aby konwer...
Praktyczny samouczek na temat instalacji i korzystania z pomocy na Ubuntu 22.04 w celu zwiększenia b...
Samouczek, jak zainstalować i używać Monit na Ubuntu 22.04 w celu monitorowania użycia procesora, uż...
Samouczek, jak zainstalować i używać Rkhunter na Ubuntu 22.04 Aby zarządzać programami słuchania, pl...
Praktyczny samouczek na temat prostych sposobów instalacji Lynis dla bezpieczeństwa na Ubuntu 22.04 ...
Użytkownicy Ubuntu mogą ukryć plik lub folder przed terminalem wiersza poleceń lub GUI. Aby uzyskać ...
Kompleksowy samouczek na temat zarządzania przestrzeniami wymiany w Ubuntu poprzez rozmiar partycji ...
Synaptic to potężne narzędzie do zarządzania pakietami, które pozwala zarządzać pakietami w systemie...
Biuro WPS zapewnia podobne funkcje do Microsoft Office. Można go łatwo zainstalować w Ubuntu za pomo...