Programowanie bash

Możemy użyć różnych technik do sprawdzenia istnienia argumentów wejściowych, takich jak użycie...
Aby dodać nowy element do tablicy bez określenia indeksu w Bash, użyj operatora += o nazwie tablicy....
Trzy sposoby znalezienia długości tablicy w Shell to wbudowany parametr powłoki $ {#array [@]}, pole...
Bash zapewnia kilka metod wyodrębnienia części sznurka, w tym polecenia cięcia i podziału. Przeczyta...
Liczbę linii w wyjściu terminalu można policzyć za pomocą poleceń WC, GREP i AWK w Bash....
Ping Command wysyła pakiety ICMP (protokół komunikatu sterowania Internetem) do hosta docelowego i m...
Polecenie „SEQ” jest przydatnym narzędziem w BASH do generowania sekwencji liczb. Przeczytaj ten prz...
Znajdź polecenie można użyć do znalezienia plików na podstawie nazwy, grupy użytkowników, rozmiaru i...
Trzy metody usunięcia ostatnich n znaków z ciągu w Bash są używające polecenia Cut, używając polecen...
Interpolacja zmienna jest procesem zastąpienia wartości zmiennej jej zawartością. Przeczytaj ten prz...
Polecenie „ReadArray” odczytuje wiersze z pliku lub standardowego wejścia i przypisuje je do tablicy...