Mysql Mariadb

Określony znak można znaleźć w MySQL za pomocą funkcji LIKE i RegexP lub funkcji lokalizacji (), ins...
Do wyboru części ciągu, pozycja, pozycja, długość) ”i„ substring_index (String, „delimiter”, pozycja...
Aby zmienić nazwę tabeli mysql, tabela „alter PRZEMIANOWAĆ ; ” i tabela „Zmień nazwę DO ; ” Wykorz...
Aby zbadać bazę danych MySQL, najpierw podłącz terminal Windows z serwerem MySQL. Następnie wykonaj ...
Aby zmienić rozmiar czcionki siatki w MySQL, otwórz MySQL „WorkBench”> „Edytuj”> „Preferencje”> „Czc...
Tak, możemy użyć funkcji „if (input_condition, true_value, false_value)” w...
Aby zaktualizować dane tabeli bazy danych w MySQL, można zastosować instrukcję DML „Aktualizacja” i ...
Funkcja „Substring ()” służy do wyodrębnienia określonej części łańcucha wraz z ciągiem, pozycją poc...
Aby wstawić daty formatu MM/DD/JYY, Utwórz tabelę i uruchom „Włóż wartości (col1,…) (val1, (str_to_d...
„Utwórz bazę danych;” i „Utwórz bazę danych, jeśli nie istnieje;” Instrukcje służą do tworzenia bazy...
„Utwórz użytkownika”; Polecenie służy do utworzenia użytkownika i „Udzielenie wszystkich uprawnień ....
„Tabela skrócona”; Instrukcja może być używana bez klauzuli „gdzie”, aby usunąć wszystkie rekordy z ...