Wprowadzenie do języka programowania Golang

Wprowadzenie do języka programowania Golang

Golang znany również jako Iść to bezpłatny i otwarty język programowania opracowany przez Google. Programiści używają tego języka do tworzenia oprogramowania, aplikacji internetowych oraz usług w chmurze i sieciach. Golang ma szybki czas działania i może być instalowany i uruchamiany bez maszyny wirtualnej. Ten język jest specjalnie zaprojektowany do rozwiązywania problemów, takich jak niekontrolowane zależności, trudności w pisaniu automatycznych narzędzi i wolny czas budowy.

Wiej więcej informacji o Golang W tym przewodniku.

Wprowadzenie do języka programowania Golang

Golang jest alternatywą dla C ++ rozwiniętej 2007 przez Robert Griesemer i ogłoszono w 2009. Ma wszystkie przydatne cechy innych języków, ale są łatwe w użyciu i uczenia się. W Golang, Pakiety są używane do zarządzania zależnościami i programami montażowymi.

Golang jest słynnym i popularnym językiem programowania, a jedną z kluczowych funkcji jest wsparcie współbieżności. Deweloperzy mogą uruchamiać wiele programów jednocześnie za pomocą Goroutines I kanały. Goroutines są lekkimi wątkami wykonania, które umożliwiają wykonywanie wielu funkcji jednocześnie w jednym programie. Są tworzone za pomocą "Iść" Słowo kluczowe, a następnie nazwa funkcji. Kanały z drugiej strony mechanizmy komunikacyjne, które umożliwiają Goroutines komunikować się i synchronizować swoje operacje.

W Golang, Istnieje zestaw pakietów o nazwie Standard Library, która zawiera zbiór narzędzi do wykonywania wspólnych zadań programowania, takich jak obsługa plików, sieci i szyfrowania. Ponadto programiści mogą korzystać z pakietów zewnętrznych z Iść Repozytorium modułów w celu wzmocnienia kodu o większe funkcje.

Szereg powszechnie używanych aplikacji i usług, takich jak Doker, Netflix, Dropbox, I OpenShift, zostały stworzone z Golang.

Jak napisać kod w Golang

Aby napisać kod w Golang, najpierw zainstaluj kompilator lub użyj go online. Wykonaj poniższe kroki, aby napisać kod w Golang:

Krok 1: Zainstaluj plik kompilatora Go, który jest kompatybilny z systemem za pośrednictwem tego oficjalnego linku:


Krok 2: Po pobraniu pliku otwórz plik, aby go zainstalować:


Krok 3: Sprawdź instalację, uruchamiając następujące polecenie w wierszu polecenia:

wersja goKrok 4: Następnie otwarty Notatnik Lub Notatnik++ Przeszukując go w menu Start:


Krok 5: Zacznij pisać kod w notatniku, następujące jest przykładowy kod Golang:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
fmt.Println („Witam i witaj w samouczku Golang!")


W powyższym kodzie:

  • Pierwsza linia to główny pakiet programu, który jest obowiązkowy do pisania.
  • Drugie stwierdzenie zawiera Importuj fmt, który jest poleceniem preprocesorowym do kompilacji plików programu.
  • Następnie główną funkcją jest rozpoczęcie wykonania programu.
  • fmt.Println () służy do drukowania instrukcji na ekranie.

Krok 6: Zapisz plik w swoim systemie:


Krok 7: Otwórz wiersz polecenia i wykonaj następujące polecenie, aby uruchomić powyższy kod:

iść biegać .Iść


Tutaj wykonuję polecenie uruchom, aby uzyskać wyjście próbka.Iść plik, który utworzyłem:

Idź do uruchomienia próbki.Iść


Jakie są zalety Golang

Oto korzyści z Golang:

  • Szybka szybkość kompilacji i wykonania.
  • Można skompilować w kodzie maszyny bez potrzeby wirtualnej maszyny.
  • Zapewnia doskonałe wsparcie współbieżności.
  • Programowanie bezpieczne dla pamięci z automatyczną kolekcją śmieci.
  • Duża standardowa biblioteka i rosnący ekosystem pakietu.
  • Niezależna obsługa błędów za pomocą wbudowanego typu błędu GO.
  • System silnego typu z osadzaniem typu i interfejsami.
  • Prosta składnia, która jest łatwa do nauczenia się i odczytania.
  • Język wpisany statycznie, w którym typy są określane w czasie kompilacji, a nie czasu wykonywania.

Jakie są ograniczenia Golanga

Jak inne języki, Golang ma również pewne wady:

  • Nie ma zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa znalezionych w innych językach, takich jak wyjątki czasu wykonywania.
  • Obsługuje obiektowe koncepcje programowania, takie jak interfejsy i kompozycja, ale nie ma klas takich jak tradycyjne języki obiektowe.
  • Istnieje kilka bibliotek, w których nie możesz znaleźć Golang jak Zestaw narzędzi UI.

Porównanie Golang z innymi językami

Golang jest najlepszym wyborem w porównaniu z innymi językami, ponieważ zmniejsza ilość pisania. Nie ma deklaracji plików nagłówka, wszystko jest zadeklarowane raz i nie ma hierarchii typu Golang.

Poniżej znajduje się tabela ogólnego porównania Golang z innymi językami:

Końcowe przemyślenia

Golang to open source, skompilowany język programowania opracowany przez Google; Jest znany z czystej i zwięzłej składni, wbudowanej obsługi współbieżności i szybkiej kompilacji. Język ma również swój własny mechanizm zbierania śmieci, co czyni go idealnym wyborem dla aplikacji w sieci i innego oprogramowania o krytycznym wyniki. Wyżej wymienione wytyczne pomogą użytkownikom zrozumieć podstawy Golang.