Jak sprawdzić, czy tablica jest pusta w PHP?

Jak sprawdzić, czy tablica jest pusta w PHP?
Programiści często używają tablic w Php do przechowywania i manipulowania danymi. Aby upewnić się, że kod działa sprawnie i bez błędów, konieczne jest ustalenie, czy tablica jest pusta, czy nie. Pusta tablica nie ma elementów. Znajomość różnych technik sprawdzania, czy tablica jest pusta Php może zaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność kodu.

W tym samouczku nauczysz się kilku funkcji, aby sprawdzić pustą tablicę Php.

Sprawdź pustą tablicę w PHP

W Php, Istnieją trzy funkcje do sprawdzenia pustej tablicy:

  • Poprzez funkcję pusty ()
  • Poprzez funkcję sizeof ()
  • Poprzez funkcję Count ()

Metoda 1: poprzez funkcję optych ()

W Php, pusty() Funkcja to wbudowana funkcja, która przyjmuje jeden argument, czyli tablica, którą chcesz sprawdzić, czy jest pusta. Jeśli następująca tablica jest pusta, funkcja zwraca true; podczas gdy zwraca fałsz w innym przypadku.

Tutaj jest Php kod dla pusty() funkcjonować:

$ emarray = array ();
if (pusty ($ emarray))
Echo „Pusta tablica.";
w przeciwnym razie
echo "tablica nie jest pusta.";

?>

Poniższy kod tworzy pustą tablicę o nazwie $ emarray a potem używa pusty() funkcja, aby sprawdzić pustą tablicę. Ponieważ tablica jest pusta, kod w pierwszej instrukcji IF jest wykonywana, a wyjście jest „Pusta tablica.".

Metoda 2: Za pomocą funkcji sizeof ()

Możesz także użyć rozmiar() funkcja w Php Aby sprawdzić rozmiar tablicy, a jeśli jest zerowy, możesz po prostu wydrukować wiadomość jako „Pusta tablica.".

Oto przykład:

$ emarray = array ();
if (sizeof ($ emarray) == 0)
Echo „Pusta tablica.";
w przeciwnym razie
echo "tablica nie jest pusta.";

?>

Powyższe Php Kod tworzy pustą tablicę o nazwie $ emarray i używa rozmiar() funkcja, aby sprawdzić pustą tablicę. Ponieważ tablica jest pusta, wyjście będzie „Pusta tablica.".

Metoda 3: Za pomocą funkcji Count ()

W Php, Jest jeszcze jeden wbudowany liczyć funkcja, której możesz użyć do sprawdzenia pustej tablicy. Liczy liczbę elementów, a jeśli nie ma elementu, zwraca wynik jako pustą tablicę.

Oto przykład:

$ emarray = array ();
if (count ($ emarray) == 0)
Echo „Pusta tablica.";
w przeciwnym razie
echo "tablica nie jest pusta.";

?>

Powyższy program używa liczyć() funkcja do sprawdzenia pustej tablicy, a ponieważ tablica jest pusta, wyjście będzie „Pusta tablica." w tym przypadku.

Wniosek

Tablice są istotną strukturą danych używaną przez programistów w Php. Wiedza o tym, jak sprawdzić pustą tablicę, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego i bezbłędnego wykonywania kodu. Trzy metody omówione w tym artykule, a mianowicie za pomocą pusty (), sizeof (), I liczyć() funkcje, podaj różne sposoby sprawdzania pustej tablicy w Php. Opanowanie tych technik umożliwia programistom pisanie dokładniejszego i wydajnego kodu.