php

php
Array_reverse () może odwrócić kolejność elementów w tablicy. Zajmuje tablicę jako jej wejście i zwr...
php
funkcja serializ () może serializować tablicę, obiekt lub złożoną strukturę danych w ciągu, który mo...
php
Listę strefy czasowej można pobrać za pomocą funkcji TimeZone_indentifers_List () i DataTimeZonElist...
php
PreG_Match (), preg_replace (), preg_split () i preG_Quote (), zapewniają szereg możliwości pracy z ...
php
„Niezdefiniowany indeks” jest powszechnym błędem w PHP, który można naprawić za pomocą funkcji takic...
php
Strcmp () porównuje dwa ciągi. Zwraca 0, jeśli oba ciągi są równe; negatywny, jeśli ciąg jest mniejs...
php
Stripslashes () usuwają wszystkie oprawy, które są dodawane do sznurka, z wyjątkiem tych, które są u...
php
.= Operator może połączyć dwa ciągi, a operator += dodaje dwie liczby. Operator += łączy operator p...
php
Tablice są ważne dla utrzymywania różnych rodzajów danych w jednym miejscu. Postępuj zgodnie z tym a...
php
Funkcję Rand () w PHP może być używana do generowania liczb losowych do różnych celów, takich jak ge...
php
GetDate () w PHP zwraca tablicę, która zawiera wszystkie szczegóły bieżącego czasu, w tym szczegółow...
php
Funkcja PHP str_split () jest przydatnym narzędziem do podziału ciągów na poszczególne znaki lub pod...