Co to jest słowo kluczowe w Golang

Co to jest słowo kluczowe w Golang
Słowo kluczowe to zarezerwowany termin lub identyfikator, który ma szczególne znaczenie w języku programowania. Służy do iterowania elementów tablic, list lub kolekcji. Ten samouczek pokaże zakres Słowo kluczowe w języku Golang, które jest również znane jako GO.

Co to jest słowo kluczowe w Golang

Słowo kluczowe zasięgu w Golang jest używane do iteracji przez elementy w wielu rodzajach struktur danych, w tym strunach, tablicach wartości, plasterków i map. Składnia słów kluczowych zasięgu jest następująca:

Dla indeksu wartość: = Zakres kolekcji
// Ciało, które wykonuje

Tutaj wartość i indeks to dwie zmienne, które w tym przypadku wskazują indeks lub słowo kluczowe oraz odpowiednią wartość aktualnie wybranego elementu w kolekcji. Kolekcje mogą zawierać tablicę, plasterek, mapę lub ciąg. Zobaczmy instancję słowa kluczowego zakresu w programie Golang.

Przykład 1: Za pomocą słowa kluczowego z tablicami w Golang

Prosty program, który pokazuje, jak iterować za pośrednictwem szeregu liczb za pomocą słowa kluczowego Golanga, jest wspomniany poniżej:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
num: = [3] int 4, 5, 6
Dla I, V: = Range Num
fmt.Printf („indeks to: %d, a wartość to: %d \ n”, i, v)

W powyższym programie skonstruowaliśmy tablicę trzech liczb i konfiguruliśmy jego wartości konfiguracyjne. Następnie zapętarowaliśmy elementy NUM Array za pomocą słowa kluczowego zasięgu. Użyliśmy Golang fmt.Printf () funkcja zgłaszania zarówno I (indeks), jak i v (wartość) aktualnie wybranego elementu po każdej iteracji.

Przykład 2: Za pomocą słowa kluczowego zasięgu ze strunami w Golang

Słowo kluczowe zakresu w Golang może być używane do przełączania się przez każdy znak w ciągu, następujące jest przykładowy kod, który to pokazuje:

Pakiet Main
importować „fmt”
func main ()
show: = "Linux-Hint"
Dla i, char: = zakres show
fmt.Printf („Indeks ciągu to: %d, a znaki to: %c \ n”, i, char)

Najpierw stworzyliśmy ciąg, który chcemy pokazać i zainicjować za pomocą „Linux-Hint”. Następnie iteraowaliśmy każdy charakter w tekście show za pomocą zakres Słowo kluczowe. Użyliśmy fmt.Printf () funkcja wyświetlania wartości indeksu i atrybutów charytatywnych obecnego elementu po każdej iteracji:

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, słowo kluczowe Golanga jest silnym i dostosowującym się narzędziem do iteracji za pośrednictwem struktur danych, a kod Go powszechnie go korzysta. Powyższy post wyjaśnił prosty przykład kodu Golanga przy użyciu zakresu słów kluczowych w tablicach i strunach.