Jak działa wydarzenie OnClick w JavaScript

Jak działa wydarzenie OnClick w JavaScript

„„na kliknięcie”Wydarzenie wykonuje określoną funkcjonalność, gdy użytkownik kliknie element HTML. Działa na wszystkich rodzajach elementów HTML, z wyjątkiem , ,, , ,,,