Jak mogę wymienić wszystkie polecenia Docker?

Jak mogę wymienić wszystkie polecenia Docker?

Docker to dobrze ugruntowane forum używane przez deweloperów do budowania, wdrażania i wysyłki aplikacji. Docker jest dostępny na Docker Desktop, a także Docker CLI. Jednak Docker CLI ma wiele przydatnych poleceń, które umożliwiają użytkownikom tworzenie obrazów Docker, tworzenie i zarządzanie kontenerami i sieciami Docker oraz wdrażanie usług Docker Services.

Ten blog ilustruje metodę wymienienia wszystkich poleceń Docker.

Jak wymienić wszystkie polecenia Docker?

Aby wymienić wszystkie polecenia Dockera, „doker”,„Pomoc Docker" Lub "Docker -Help”Polecenia są używane. Wykonaj jedno z tych poleceń w wierszu polecenia i wyświetla użycie i opcje dla wszystkich poleceń Docker:

Pomoc Docker

Na powyższych zrzutach ekranu wszystkie polecenia Docker można zobaczyć wraz z ich użyciem i opcjami.

Notatka: Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do oficjalnej dokumentacji Docker CLI. Ten dokument zawiera kompleksową listę poleceń Docker CLI, ich opisów i dostępnych opcji.

Wniosek

Aby wymienić wszystkie polecenia Docker, wykonaj „doker" Lub "Pomoc Docker" Lub "Docker -Help„Polecenie w wierszu polecenia. Te polecenia wyświetlą użycie i opcje dla wszystkich poleceń Docker. Można to również użyć do uzyskania pomocy w konkretnym poleceniu Docker, aby uzyskać przegląd wszystkich poleceń Docker. Ten blog zilustrował metodę wymienienia wszystkich poleceń Docker.